Nový Zákon

1. Timoteovi 4:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 4

Pohled 1. Timoteovi 4:1-2 v kontextu