Nový Zákon

1. Timoteovi 2:8-14 Slovo na Cestu (SNC)

8. Chci tedy, aby se při bohoslužbě muži modlili k Bohu v čistotě srdce, bez hněvu a hádek.

9-10. Také křesťanské ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě; pozornost ať budí svou laskavostí a ne účesem, drahými šaty nebo šperky.

11. Poučení ať přijímají tiše a pokorně.

12. Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč?

13. Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu.

14. A nebyl to Adam, kdo první podlehl hříchu, ale žena, kterou je snadnější oklamat.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2