Nový Zákon

1. Timoteovi 2:7 Slovo na Cestu (SNC)

Já jsem byl vybrán, abych ji jako Boží posel věrně a pravdivě zvěstoval jiným národům.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2

Pohled 1. Timoteovi 2:7 v kontextu