Nový Zákon

1. Timoteovi 2:13 Slovo na Cestu (SNC)

Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2

Pohled 1. Timoteovi 2:13 v kontextu