Nový Zákon

1. Timoteovi 2:12 Slovo na Cestu (SNC)

Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč?

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 2

Pohled 1. Timoteovi 2:12 v kontextu