Nový Zákon

1. Timoteovi 1:6 Slovo na Cestu (SNC)

Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 1

Pohled 1. Timoteovi 1:6 v kontextu