Nový Zákon

1. Timoteovi 1:1-2 Slovo na Cestu (SNC)

Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Timoteovi 1

Pohled 1. Timoteovi 1:1-2 v kontextu