Nový Zákon

1. Tesalonickým 4:3 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 4

Pohled 1. Tesalonickým 4:3 v kontextu