Nový Zákon

1. Tesalonickým 4:12 Slovo na Cestu (SNC)

Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 4

Pohled 1. Tesalonickým 4:12 v kontextu