Nový Zákon

1. Tesalonickým 3:5-13 Slovo na Cestu (SNC)

5. Proto jsem tehdy poslal Timotea k vám, abych se tu nemusel trápit úzkostí, jestli vás protivník přece jen nedostal na svou návnadu a nepřivedl všechnu naši práci vniveč.

6. Teď se však právě Timoteus vrátil s dobrými zprávami, že jste ve víře ani v lásce nepolevili, že na nás stále myslíte a toužíte po novém setkání stejně jako my.

7-8. A tak nás při všech těch trampotách tady potěšily zprávy o vaší věrnosti Pánu. Vydržíme všechno, jen když víme, že s vaší vírou je vše v pořádku.

9. Jak se Bohu odvděčit za všechnu tu radost, jakou z vás máme?

10. Dnem i nocí vroucně prosíme, abychom vás mohli znovu spatřit a podle potřeby upevnit vaši víru.

11. Přejeme si, aby nám Bůh, náš Otec, a Ježíš, náš Pán, připravili cestu k vám!

12. Ať dá bohatě růst vaší lásce navzájem i navenek, stejně jako naší lásce k vám.

13. Ať vás vnitřně posílí, abyste se mohli bezúhonní a dokonalí postavit před Boha, našeho Otce, až se náš Pán, Ježíš Kristus, vrátí se všemi svými.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 3