Nový Zákon

1. Tesalonickým 3:5 Slovo na Cestu (SNC)

Proto jsem tehdy poslal Timotea k vám, abych se tu nemusel trápit úzkostí, jestli vás protivník přece jen nedostal na svou návnadu a nepřivedl všechnu naši práci vniveč.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 3

Pohled 1. Tesalonickým 3:5 v kontextu