Nový Zákon

1. Tesalonickým 1:8 Slovo na Cestu (SNC)

Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Tesalonickým 1

Pohled 1. Tesalonickým 1:8 v kontextu