Nový Zákon

1. List Petrův 5:5 Slovo na Cestu (SNC)

Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní,protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání,ale obrací se proti pyšným.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 5

Pohled 1. List Petrův 5:5 v kontextu