Nový Zákon

1. List Petrův 5:2 Slovo na Cestu (SNC)

Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 5

Pohled 1. List Petrův 5:2 v kontextu