Nový Zákon

1. List Petrův 5:14 Slovo na Cestu (SNC)

Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležíte Kristu, přeji pokoj.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 5

Pohled 1. List Petrův 5:14 v kontextu