Nový Zákon

1. List Petrův 5:10 Slovo na Cestu (SNC)

Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 5

Pohled 1. List Petrův 5:10 v kontextu