Nový Zákon

1. List Petrův 3:16 Slovo na Cestu (SNC)

Jednejte správně, aby ti, kteří o vás mluví jako o nejhorších lidech a nadávají vám, se zastyděli, že hanobí vaše křesťanské chování.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 3

Pohled 1. List Petrův 3:16 v kontextu