Nový Zákon

1. List Petrův 1:1 Slovo na Cestu (SNC)

Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Petrův 1

Pohled 1. List Petrův 1:1 v kontextu