Nový Zákon

1. List Janův 4:3-13 Slovo na Cestu (SNC)

3. Kdo tuto skutečnost odmítá, nemluví v Božím jménu. Je na straně Kristova nepřítele, který už ve světě působí.

4. Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich.

5. Oni jsou pravými dětmi své doby, proto říkají, co lidem vyhovuje a co lidé rádi slyší.

6. My jsme však děti Boží, a kdo to myslí s Bohem vážně, naslouchá nám. Naše svědectví vám pomůže spolehlivě odlišit pravdu od lži.

7. Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem.

8. Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska.

9. Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem života.

10. Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu.

11. Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce.

12. Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti.

13. Jenom Duch svatý nás může ujistit, že máme k Bohu pravý vztah.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Janův 4