Nový Zákon

1. List Janův 4:14-21 Slovo na Cestu (SNC)

14. Viděli jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svět.

15. Kdo vyznává, že Ježíš je Boží Syn, otevřel se Božímu působení a je s ním zajedno.

16. Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení.

17. Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku.

18. Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky.

19. Naše láska pramení z Boží lásky.

20. Kdo staví na odiv svou lásku k Bohu a nenávidí bratra, klame druhé i sebe. Když nemiluje bratra, kterého má před očima, jak může milovat Boha, kterého nevidí?

21. Kristus nám řekl jednoznačně: Miluješ-li Boha, miluj bratra.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. List Janův 4