kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nový Zákon

1. List Janův 2 Slovo na Cestu (SNC)

1. Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista.

2. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny.

3. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe.

4. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje.

5. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním.

6. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

7. Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali.

8. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás:

9-11. Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12. Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.

13-14. Otcové, poznali jste toho,který byl od počátku.Mládenci,jste silní,působí ve vás Boží slovo,zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16. Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají.

17. To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18. Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista.

19. Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22. Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu?

23. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci.

24. Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci.

25. A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26. Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval.

27. Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28. Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29. Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.