Nový Zákon

1. Korintským 6:19 Slovo na Cestu (SNC)

Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 6

Pohled 1. Korintským 6:19 v kontextu