Nový Zákon

1. Korintským 6:13 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh nám dal chuť k jídlu a žaludek pro přijímání potravy; ovšem ani jedno ani druhé tu nebude věčně.Smilstvo je však problém daleko vážnější. Tělo nám nebylo dáno k tomu, abychom ho zneužívali, ale aby sloužilo Kristu.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 6

Pohled 1. Korintským 6:13 v kontextu