Nový Zákon

1. Korintským 5:3-4 Slovo na Cestu (SNC)

Ačkoliv nejsem mezi vámi, mnoho jsem o tom přemýšlel a jako služebník Ježíše Krista jsem už rozhodl, co je třeba udělat. Svolejte shromáždění všech věřících, moc Pána Ježíše bude s vámi – a já v jeho Duchu také –

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 5

Pohled 1. Korintským 5:3-4 v kontextu