Nový Zákon

1. Korintským 16:8-22 Slovo na Cestu (SNC)

8. Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic,

9. otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10. Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já.

11. Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12. Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13. Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní.

14. Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15. Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím.

16. Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci.

17. Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení.

18. Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

19. Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají.

20. Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21. Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav.

22. Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 16