Nový Zákon

1. Korintským 16:14-23-24 Slovo na Cestu (SNC)

14. Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15. Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím.

16. Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci.

17. Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení.

18. Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

19. Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají.

20. Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21. Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav.

22. Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24. Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.V jeho lásce, která nás spojuje.Váš Pavel

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 16