Nový Zákon

1. Korintským 14:39 Slovo na Cestu (SNC)

Tak tedy, milí bratři, proste Boha o to, abyste mohli hlásat jeho pravdy. Nebraňte mluvit cizími jazyky,

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 14

Pohled 1. Korintským 14:39 v kontextu