Nový Zákon

1. Korintským 14:26 Slovo na Cestu (SNC)

Jaký závěr z toho udělat? Když se sejdete, jeden poslouží zpěvem, jiný poučením, další poselstvím od Boha a další zase jeho výkladem. Pro všechny tu platí jediné pravidlo: aby to, co dělají, bylo k prospěchu celé obci věřících.

Přečtěte si kompletní kapitolu 1. Korintským 14

Pohled 1. Korintským 14:26 v kontextu