Starý Zákon

Nový Zákon

Žalmy 38:2 Ceský studijní preklad (CSP)

Hospodine, nekárej mě ve svém rozhořčení, ve své zlobě mě nekázni.

Přečtěte si kompletní kapitolu Žalmy 38

Pohled Žalmy 38:2 v kontextu