Žalmy 144:5 CSP

5 Hospodine, nakloň svá nebesa a sestup! Dotkni se hor a vzplanou!

Přečtěte si kompletní kapitolu Žalmy 144

Pohled Žalmy 144:5 v kontextu