Starý Zákon

Nový Zákon

Žalmy 10:1 Ceský studijní preklad (CSP)

Hospodine, proč stojíš opodál? Proč se skrýváš v dobách soužení?

Přečtěte si kompletní kapitolu Žalmy 10

Pohled Žalmy 10:1 v kontextu