Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 9:57 Ceský studijní preklad (CSP)

Také všechno zlo šekemských mužů Bůh obrátil na jejich hlavu a přišla na ně kletba Jótama, syna Jerubaalova.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 9

Pohled Soudců 9:57 v kontextu