Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 5:11 Ceský studijní preklad (CSP)

Daleko od hlasu střelců mezi napajedly, tam si budou připomínat Hospodinovy spravedlivé činy, spravedlivé činy vůči jeho venkovanům v Izraeli. Tehdy sestoupil k branám Hospodinův lid.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 5

Pohled Soudců 5:11 v kontextu