Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 2:8 Ceský studijní preklad (CSP)

Jozue, syn Núnův, otrok Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 2

Pohled Soudců 2:8 v kontextu