Starý Zákon

Nový Zákon

Soudců 10:16 Ceský studijní preklad (CSP)

Pak odstranili ze svého středu cizí bohy, sloužili Hospodinu a jeho duše se ustrnula nad trápením Izraele.

Přečtěte si kompletní kapitolu Soudců 10

Pohled Soudců 10:16 v kontextu