Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 2:9 Ceský studijní preklad (CSP)

Zaměř své oči na pole, které budou sklízet, a choď za nimi. Vždyť přikazuji služebníkům, aby se tě nedotýkali. A budešli mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z té, kterou služebníci načerpají.

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 2

Pohled Rút 2:9 v kontextu