Starý Zákon

Nový Zákon

Rút 1:13 Ceský studijní preklad (CSP)

zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Cožpak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka.

Přečtěte si kompletní kapitolu Rút 1

Pohled Rút 1:13 v kontextu