Starý Zákon

Nový Zákon

Numeri 32:2 Ceský studijní preklad (CSP)

Synové Gádovi a synové Rúbenovi proto šli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a předákům pospolitosti:

Přečtěte si kompletní kapitolu Numeri 32

Pohled Numeri 32:2 v kontextu