Starý Zákon

Nový Zákon

Numeri 16:18 Ceský studijní preklad (CSP)

Vzali si tedy každý svou kadidelnici, dali do ní oheň, položili na ně kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron.

Přečtěte si kompletní kapitolu Numeri 16

Pohled Numeri 16:18 v kontextu