Starý Zákon

Nový Zákon

Numeri 15:28 Ceský studijní preklad (CSP)

Kněz vykoná obřad smíření za toho člověka, který pobloudil, když nedopatřením zhřešil vůči Hospodinu; vykoná za něj obřad smíření a bude mu odpuštěno.

Přečtěte si kompletní kapitolu Numeri 15

Pohled Numeri 15:28 v kontextu