Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 8:7 Ceský studijní preklad (CSP)

Jéšua, Baní, Šerebjáš, Jamín, Akúb, Šabetaj, Hódijáš, Maasejáš, Kelíta, Azarjáš, Józabad, Chánan, Pelajáš, lévité vyučovali lid zákonu, zatímco lid stál na svém místě.

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 8

Pohled Nehemiáš 8:7 v kontextu