Starý Zákon

Nový Zákon

Nehemiáš 12:39 Ceský studijní preklad (CSP)

nad Efrajimovou bránou, ke Staré bráně, k Rybné bráně, Chananeelově věži, věži Meá, až k Ovčí bráně a zastavili se ve Strážní bráně.

Přečtěte si kompletní kapitolu Nehemiáš 12

Pohled Nehemiáš 12:39 v kontextu