Starý Zákon

Nový Zákon

Micheáš 4:10 Ceský studijní preklad (CSP)

Svíjej se bolestí a křič jako rodička, dcero sijónská, neboť nyní vyjdeš z města, budeš přebývat na poli a přijdeš až do Babylona. Tam budeš zachráněna, tam tě Hospodin vykoupí z ruky tvých nepřátel.

Přečtěte si kompletní kapitolu Micheáš 4

Pohled Micheáš 4:10 v kontextu