Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 3:3 Ceský studijní preklad (CSP)

Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, přečistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 3

Pohled Malachiáš 3:3 v kontextu