Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 3:24 Ceský studijní preklad (CSP)

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 3

Pohled Malachiáš 3:24 v kontextu