Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:8 Ceský studijní preklad (CSP)

Když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé? Když přinášíte chromé a nemocné, což to není zlé? Jen to přines svému místodržiteli! Zdalipak si tě oblíbí, zdalipak tě milostivě přijme? -- praví Hospodin zástupů.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:8 v kontextu