Starý Zákon

Nový Zákon

Malachiáš 1:14 Ceský studijní preklad (CSP)

Proklet buď ten, kdo jedná lstivě -- má ve svém stádu samce, učiní slib, ale obětuje Panovníkovi poškozené -- neboť jsem velký král, praví Hospodin zástupů, mé jméno vzbuzuje bázeň mezi národy.

Přečtěte si kompletní kapitolu Malachiáš 1

Pohled Malachiáš 1:14 v kontextu