Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 6:15 Ceský studijní preklad (CSP)

Sedmého dne pak časně vstali, jakmile vyšla jitřenka, a obcházeli město podle tohoto nařízení sedmkrát. Pouze v onen den obešli město sedmkrát.

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 6

Pohled Jozue 6:15 v kontextu