Starý Zákon

Nový Zákon

Jozue 11:1 Ceský studijní preklad (CSP)

I stalo se, jakmile to uslyšel chasórský král Jabín, že vzkázal k madónskému králi Jóbabovi, k šimrónskému králi a k akšáfskému králi

Přečtěte si kompletní kapitolu Jozue 11

Pohled Jozue 11:1 v kontextu