Starý Zákon

Nový Zákon

Job 1:8 Ceský studijní preklad (CSP)

Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého.

Přečtěte si kompletní kapitolu Job 1

Pohled Job 1:8 v kontextu